Følg Strandvejsskolen på Instagram

Der sker rigtig meget på Strandvejsskolen hver dag, og det vil vi gerne dele med jer. Så følg Strandvejsskolen og få et uhøjtideligt indblik i skolens hverdag gennem billeder og små videoer.

https://www.instagram.com/strandvejsskolen/

#Strandvejsskolen #folkeskolen #dengodehistorie

Faglighed og rummelighed

Strandvejsskolen arbejder målrettet på at skabe en rummelig folkeskole med et højt fagligt niveau. Omdrejningspunktet i hverdagen er klare værdier og faglige udfordringer til alle elever. Eleverne på vores skole skal kunne klare sig godt både fagligt og socialt i en global verden. Læs mere her.

Skolestart og indskrivning

Skolestart! Næste år er det måske dit barns tur til at skulle starte i skole - og måske det bliver på Strandvejsskolen. Indskrivning til næste års skolestart starter her i efteråret. Læs her mere om skolestart og hvordan det håndteres i Københavns Kommune.

Værdigrundlag

Personlig udvikling

Vi styrker evnen til at træffe selvstændige valg, vi udfordrer den enkelte elev til at gøre sit bedste, og vi værdsætter udvikling af elevens alsidighed.

Gensidig respekt

Vi udviser ansvar for fællesskabet, vi respekterer den enkeltes behov indenfor fællesskabets rammer, og vi sørger for, at eleverne passer på vores fælles ting.

 

Faglighed

Vi har en høj faglig baggrundsviden, som vi til stadighed udvikler, bl.a. ved at fordele vores lærerkræfter der hvor de gavner eleverne bedst, og vi lader eleverne opleve engagement og fordybelse.

Kommunikation

Vi udviser høflighed overfor hinanden, vi viser gensidig respekt gennem den gode omgangstone, og vi lader dialogen danne baggrund for vores handlinger.